Energiboring

 

Forbud mot fossil oljefyring

Innen 1. Januar 2020 har regjeringen bestemt at det er forbudt med fossil oljefyring her i Norge.

Da kan den mest lønnsomme måten være å hente energi ut fra grunnen. Fordelen med det er at da kan en god del av det eksisterende anlegget fra den fossile oljefyringen brukes opp igjen.

Det man trenger i tillegg er enten en brønn i fjell for henting av varme i fra berget, eller en løsmassebrønn for bruk av grunnvannsvarme, samt en varmepumpe. Vi vurderer og anbefaler i hvert enkelt tilfelle. 

Du kan lese mer om Grunnvarme her.

Du finner også mye relevant informasjon hos grunnvanninorge.no

Brønnboring, Energiboring, Spesialboring, Vann, Brønn, Norge, Sør-trøndelag, trøndelag, støren, trondheim, scandinavia

Varmepumper til mange formål

-bl.a til gartneri som reduserer sine fyringsutgifter ved oppvarming med grunnvann.

 

Oppvarming av store bygg

Ved boring av ett eller flere hull kan leiegårder, forretningsbygg o.l. varmes opp ved hjelp av grunnvann og varmepumpe. Slik kan vi være behjelpelig med å redusere dine fyringsutgifter.

Brønnboring, Energiboring, Spesialboring, Vann, Brønn, Norge, Sør-trøndelag, trøndelag, støren, trondheim, scandinavia