Spesialboring

Brønnboring, Energiboring, Spesialboring, Vann, Brønn, Norge, Sør-trøndelag, trøndelag, støren, trondheim, scandinavia

Fundamentboring

Fundamentboring er en krevende arbeidsprosess. Vi borer ned stålrør gjennom løsmasser og store steiner og videre ned i fjell. Alt ettersom hvor stor belastningen er på stålrørpelen, borer vi ned ett eller flere stålrør til fjellet. Boredybden kan variere fra 3 – 60 meter.

Vi har bl.a. gjort en myr om til en sikker byggegrunn ved å bore ned stålrør til fast fjell. Ved ekstremt store belastninger monterer vi stålkjernepeler.

 

Forankringsboring

Alle større norske broer blir wireforankret til fjell. Nordenfjeldske Brønn og Spesialboringer AS har utført flere slike forankringsoppdrag.

Brønnboring, Energiboring, Spesialboring, Vann, Brønn, Norge, Sør-trøndelag, trøndelag, støren, trondheim, scandinavia
Brønnboring, Energiboring, Spesialboring, Vann, Brønn, Norge, Sør-trøndelag, trøndelag, støren, trondheim, scandinavia

Presisjonsboring

Med presisjonsboring unngår man den rasering av terrenger som sprengning av dype grøfter og kanaler fører med seg. I tillegg er presisjonsboring en langt rimeligere operasjon.

Add Any content here

Bilder fra spesialboring