Vannanalyse

Vannanalyse

Stoffer og organismer som kan ha helsemessig betydning, vil ikke kunne oppdages i vannet uten at det blir analysert. Dette gjøres av laboratorium som kan analysere for fysikalsk, kjemiske eller mikrobiologiske parametre.

Det er viktig at riktige prøveflasker spesielt laget for vannanalyser blir brukt, da flaskeemballasje kan påvirke analyseresultatet. For pH, radon, ammonium og mikroorganismer, er det viktig at det ikke går for lang tid fra vannet blir prøvetatt til det blir analysert.

Igjennom vår samarbeidspartner kan vi tilby vannanalyse for å ta prøve av ditt vann og sende dette til et laboratorium.

Brønnboring, Energiboring, Spesialboring, Vann, Brønn, Norge, Sør-trøndelag, trøndelag, støren, trondheim, scandinavia